Авторизация все шаблоны для dle на сайте newtemplates.ru скачать
Єдність громадянського сектору для налагодження дієвого контролю за владою, з метою недопущення дій, які порушують права громадян.
 
  • 11:05 – Якщо ця влада впаде, то хто ж красти буде? 
  • 19:17 – Силовики в дії: закриття піратів чи атаки на it-сектор.. 
  • 13:18 – Вовлечение пенсионеров для наполнения доходной части бюджета 
  • 10:19 – Новий процес - формування громадського урядування 
  • 14:42 – Громадська спілка "НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ УКРАЇНИ" вітає всіх з 30-річчям Незалежності України! 

Круглий стіл на тему: "Забезпечення дотримання громадянських і політичних прав визначених Міжнародним пактом ООН про громадянські і політичні права та Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод»

19 вересня представники Національної Асамблеї України взяли участь у Круглому столі на тему: "Забезпечення дотримання громадянських і політичних прав визначених Міжнародним пактом ООН про громадянські і політичні права та Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод».

Круглий стіл відбувся за ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.

Під час круглого столу учасники обмінялися думками щодо поточного стану дотримання основоположних прав людини на тимчасово окупованій території та питання відступу України від деяких зобов'язань відповідно до Міжнародного пакту ООН та Конвенції Ради Європи. Зокрема, представники міжнародних організацій поінформували про діяльність моніторингових місій та співпрацю з Україною у сфері дотримання прав людини.

Під час дискусії присутні звернули увагу на неприпустимість деяких механізмів, які застосовуються органами державної влади України.

Зокрема, представники НАУ надали інформацію про гальмування в Україні прийняття рішення щодо визнання права на доступ до Інтернет одним з невід'ємних прав людини, яке визнано ООН ще у 2011 році, про відсутність реального забезпечення дотримання громадських і політичних прав та незаконні дії правоохоронних органів по вилученню телекомунікаційного обладнання, про законодавчі новації, які є калькою засуджених українським суспільством і парламентом законів 16-го січня 2014 року тощо.

Круглий стіл на тему: «Забезпечення дотримання громадських і політичних прав визначених Міжнародним пактом ООН про громадянські і політичні права та Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод».
За ініціативою: Комітету ВРУ у закордонних справах та Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Час і місце проведення: 14.00, вул. Садова, 3-а, кімн. 330


Доповідь Гусєва Олега

Тези


Як відомо, Цілям розвитку тисячоліття ООН з формування глобального партнерства в цілях розвитку, зокрема щодо співпраці з приватним сектором, визначено вжиття заходів до того, щоб всі могли користуватися благами нових технологій, особливо інформаційно-комунікаційних.

Ще 16 квітня 2011 року ООН визнала право на доступ до Інтернет одним з невід'ємних прав людини.

Згідно з документом ООН, поширення інформації в мережі має бути максимально вільним, обмежуючись лише тими ситуаціями, коли воно може призвести до порушення чиїх-небудь прав, забезпечувати повсюдний доступ до мережі та співробітництво з ресурсами і організаціями, що сприяють вираженню громадської думки через Інтернет.

У серпні 2015 року, на засіданні Ради ООН з прав людини анонімне використання Інтернету та використання шифрування особистих даних і засобів комунікації були визнані також невід'ємним правом людини.

Звертаю увагу, що незважаючи на вищезазначені рішення ООН в Україні досі на рівні закону доступ до Інтернету не став правом.

Більш того, особливого загострення питань реалізації такого права стають події 2014 року, коли парламентом приймається закон від 16-го січня 2014 року, впровадження якого загрожує посиленням диктатури у державі через створення авторитарних механізмів управління галуззю телекомунікацій та усіх сфер суспільного життя, перекреслюючи надії на євроінтеграцію.

Відміна цього закону стає можливою через перемогу Революції Гідності, і сьогодні в Україні за допомогою Інтернет реалізується більшість конституційних прав громадян України, зокрема таких як: право на вільний розвиток особистості (ст. 23 Конституції України), право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34 Конституції України), право на свободу світогляду (ст. 35 Конституції України), право на працю (ст. 43 Конституції України), право на освіту (ст. 53 Конституції України), право знати свої права і обов'язки (ст. 57 Конституції України) тощо.

Але події 2014-2016 показують, що боротьба за права тільки починаються.

Нажаль на сьогоднішній день вже стали звичними факти вилучення правоохоронними органами телекомунікаційного обладнання без урахування його технологічної важливості та впливу на господарську, приватну діяльність як юридичних осіб, так і громадян — споживачів телекомунікаційних послуг, внаслідок чого без доступу до телекомунікаційних послуг залишались не лише органи місцевого самоврядування, банківські установи, заклади охорони здоров'я, ін. підприємства та організації, а й пересічні громадяни України, а це вже порушення їх конституційних прав громадян.

Все частіше узнаємо про напади на журналістів та правозахисників та інші порушення основоположних прав.

До цього часу
Чи робить держава, зокрема Верховна Рада щодо забезпечення дотримання громадських і політичних прав?

Відповідь на це можна побачити провівши аналіз низки проектів законів.

Ми сподівалися, що новий Парламент пам’ятає події Майдана, але десь щось змінилося в думках окремих народних обранців, тому в проектах все частіше з’являються законопроекти, що пропонуються зміни, які є повною калькою засуджених українським суспільством і парламентом законів 16-го січня 2014 року.

Нагадаю окремі приклади такої законотворчості.

Так, ЗП №0934 та 1580 – намагалися ліцензувати Інтернет, а №1888 – вводив тотальний контроль, але після впливу громадськості ці новації були виключені;

2126а (про основи кібербезпеки) – пропонував позасудове блокування сайтів та доступу до Інтернет, проте також після втручання громадськості ці норми були виключені, але до цього часу вони залишаються в ЗП 2133а (про кібербезпеку), 2268 (про букмекерську діяльність), №3081д (про кінематографію) і т.інш.

Нагадую, що будь-які обмеження (припинення, блокування) доступу абонентів до засобів масової інформації в мережі Інтернет в Україні можуть розглядатися як втручання у сферу прав, захищених статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а отже можуть здійснюватися лише за наявності умов, передбачених частиною другою статті 10 зазначеної Конвенції.

Частиною другою статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначено, що здійснення цих свобод може підлягати таким обмеженням, формальностям або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду.

ЗП №4302 – про хмарні технології.
Проектом передбачається можливість передачі для зберігання та обробки інформації за межі України, що створює серйозні загрози безпеці та захисту персональних даних громадян України, порушення їх конституційних прав.

ЗП 3549-1 – про електронні комунікації – окрема розмова.

Згідно з вимогами статті 22 Конституції України Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Так, згідно з вимогами частини першої статті 1 діючого Закону України «Про телекомунікації» (далі - Закон) людина і громадянин, як абонент (споживач), має право отримувати телекомунікаційні послуги на умовах договору.

Згідно з вимогами статті 32 Закону, споживачі телекомунікаційних послуг мають право на державний захист своїх прав, а також вільний доступ до телекомунікаційних послуг, отримання їх знеособлено (анонімно). Передбачено, що абонент, може отримувати телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі.

В порушення вимог Конституції, статтею 63 Законопроекту та частиною сьомою прикінцевих положень скасовується право на отримання послуг знеособлено (анонімно), та встановлюється обов’язок реєстрації абонента, що не відповідає вимогам Конституції України.

Зміст вищезазначених новацій за своїм антиконституційним характером по суті є наміром відновлення антинародних норм злочинної влади від 16 січня 2014 року, що вказує на неможливість їх подальшого впровадження.

Крім того ЗП не визначає процедури участі громадськості у обговоренні проектів рішень національного регулятора, аналізу регуляторного впливу прийнятих рішень як це передбачено Законом України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зазначені новели Законопроекту суперечать єдиній державній політиці реєстрації нормативно-правових актів та визначеній законом процедурі здійснення регуляторної політики у сфері господарської діяльності, яка полягає у проведенні правової експертизи на відповідність проекту регуляторного акту Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, антикорупційної експертизи, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, виключають можливість реалізації повноважень Міністерством юстиції України та Державною регуляторною службою України, створюють умови для узурпації купкою людей влади по регулюванню найбільш інвестиційної-привабливої галузі України.

І подібних ЗП у ВРУ сьогодні понад 20, ще по 19-ти зусиллями громадськості здійснені заходи щодо зняття або відхилення ЗП, або протиправні норми та положення виключені при підготовці до другого читання та прийняття у цілому.

Таким чином, ми бачимо, що поле для діяльності у парламентарів є.

И перш за все – не розробляти і не приймати ЗП, які суперечать Конституції та міжнародним нормам.

Ви можете завтра на засіданні показати приклад і відхилити ЗП 3549-1, 4302, 2126а.

Ну а громадським активістам пропоную бути пильними та більш якісно аналізувати проекти та активніше доводити власну думку.

Дякую за увагу!


Круглий стіл на тему: "Забезпечення дотримання громадянських і політичних прав визначених Міжнародним пактом ООН про громадянські і політичні права та Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод»
Круглий стіл на тему: "Забезпечення дотримання громадянських і політичних прав визначених Міжнародним пактом ООН про громадянські і політичні права та Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод»
Круглий стіл на тему: "Забезпечення дотримання громадянських і політичних прав визначених Міжнародним пактом ООН про громадянські і політичні права та Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод»
Круглий стіл на тему: "Забезпечення дотримання громадянських і політичних прав визначених Міжнародним пактом ООН про громадянські і політичні права та Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод»
Круглий стіл на тему: "Забезпечення дотримання громадянських і політичних прав визначених Міжнародним пактом ООН про громадянські і політичні права та Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод»


Національна Асамблея України

 

22 грудня 2014 року на установчому засідання громадських організацій було прийнято рішення створити на паритетних засадах Національну Асамблею України. 

Метою якої є:
- розвиток громадського сектору України; 
- спільний захист прав, свобод та законних інтересів громадян; 
- встановлення громадського контролю за державним управлінням та державними фінансами; 
- підвищення ролі територіальних громад; 
- ефективна боротьба з корупцією та розкраданням державного майна та державних фінансів, тощо.

Контактний телефон:
(044) 233-73-88


  • Читається
  • Всі новини